""

Werkkosten regeling

In de werkkosten regeling is bepaald hoe fiscaal om moet worden gegaan met de vergoedingen en verstrekkingen die worden gedaan aan de werknemer.
In deze brochure leest u hier meer over.